Technologia

Resztki spożywcze

Rozdrabnianie

Usuwanie opakowań i zanieczyszczeń

Sterylizacja

Procesy biologiczne

Nasi technicy nieustannie starają się ulepszać technologie wykorzystywane w instalacjach ReFood. Podczas produkcji biogazu powstają zazwyczaj małe ilości siarkowodoru. ReFood odfiltrowuje takie zanieczyszczenia i do układu kogeneracji przekazuje już czysty biogaz. W ten sposób zapewniamy nie tylko bezpieczeństwo naszym pracownikom, ale przy produkcji energii spełniamy normy emisyjne leżące dużo poniżej ustawowego poziomu. Dalsze zadanie nad którym pracują nasi specjaliści to uszlachetnianie biogazu do jakości porównywalnej z jakością gazu ziemnego. Osiagnięcie tego pozwoli w przyszłości na nowe obszary zastosowania – możliwe będą na przykład stacje paliw z biogazem.

Resztki spożywcze, które trafiają do hali przyjęcia towaru w oddziale ReFood sąnajpierw rozdrabniane. Następnie usuwane są opakowania szklane, plastikowe i inne zanieczyszczenia. Zanim resztki żywności poddane zostaną procesom biologicznym w fermentatorach biogazowni trafiają do tzw. sterylizatora, gdzie cały wsad po podgrzaniu do temperatury ponad 70 stopni po godzinie jest już pozbawiony wszelkich bakterii.

Zbędna żywność źródłem niezbędnej energii

ReFood w większości przekazuje zbędne resztki żywności do biogazowni w Polsce. Zastosowanie zróżnicowanych i dokładnie dobranych metod przetwarzania pozwala wytworzyć wysokogatunkowe nawozy, przyjazną środowisku energię elektryczną i cieplną oraz surowce do produkcji wysokiej jakości paliwa biodiesel.