Bezpiecznie Ekologicznie Blisko Klienta

Utylizacja pozostałości żywności oraz tłuszczów posmażalniczych z handlu, gastronomii i przemysłu przetwórczego

W wielu branżach gospodarki powstają odpady spożywcze i resztki żywności, które muszą być zagospodarowane w sposób higieniczny i niezawodny. Dotyczy to zarówno produkcji artykułów spożywczych, jak i sektora gastronomicznego, przemysłu hotelarskiego i handlu. ReFood odbiera materiały organiczne w miejscach ich powstawania, a następnie przetwarza je tak, by nadawały się do odzysku. Przedsiębiorstwo gwarantuje transparentny system monitoringu przetwarzanych odpadów i zapewnia bezpieczeństwo w gospodarowaniu nimi na najwyższym poziomie.

WYMIANA POJEMNIKÓW

Nasi klienci mają gwarancję, że po każdym odbiorze odpadów następuje wymiana pojemnika na dokładnie wyczyszczony wewnątrz i z zewnątrz. Pracownicy ReFood są specjalnie przeszkoleni tak, by podczas załadunku zapewnić najwyższy poziom Bezpieczeństwa i komfortu -po prostu dbamy również o klientów naszych klientów.

CZYSZCZENIE

Odebrane pojemniki po przywiezieniu do oddziału firmy są opróżniane i następnie trafiają do instalacji myjącej wyposażonej w specjalne dysze ciśnieniowe. Podgrzana do 65° Celsjusza woda zmieszana z biodegradowalnymi środkami myjącymi oczyszcza pojemniki wewnątrz i z zewnątrz.

SUSZENIE

Następnie pojemniki są suszone w wydzielonej hali suszarni. Zapobiega to przenikaniu zapachów i pozwala naszym pracownikom bez problemów załadowywać je do ponownego wykorzystania. Ponadto dzięki suszeniu pokrywy pojemników nie przymarzają w okresie zimowym.

DEZYNFEKCJA POJAZDÓW

Zgodnie z wymogami normy HACCP, przed załadunkiem wyczyszczonych pojemników do pojazdów dokładnie myjemy także nasze ciężarówki, zarówno ich ładownie, jak i z zewnątrz. Tym samym minimalizowane jest ryzyko przenoszenia jakichkolwiek zarazków przez pojazdy.

Zakres odbieranych odpadów to:

  • żywność przeterminowana
  • resztki jedzenia i odpady kuchenne z gastronomii
  • odpady organiczne z przemysłu przetwórczego
  • zużyte oleje posmażalnicze, frytury
  • inne nienadające się do spożycia artykuły spożywcze kategorii III

Koncepcja ReFood

Koncepcja ReFood obejmuje zbiórkę materiałów organicznych w miejscach ich powstawania, dodatkowe czyszczenie specjalnych pojemników oraz dokładne dokumentowanie usługi. Wszystkie te elementy gwarantują naszym klientom komfortową obsługę, wysoki standard higieny i zapewniają bezpieczne zagospodarowanie odpadów.