Olej posmażalniczy

Zgodnie z ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), każdy wytwórca odpadów zobligowany jest do właściwego ich zagospodarowania . W praktyce oznacza to obowiązek przekazania odpadów olejowych do utylizacji firmie, która posiada wymagane do tej działalności zezwolenia wydane przez odpowiednie organy ochrony środowiska.

Obowiązkiem gastronomii jest kontrola jakości oleju, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 1096).

Zużyte oleje spożywcze pochodzące z gastronomii i produkcji artykułów spożywczych tj. tłuszcze posmażalnicze i frytury ReFood zbiera do specjalistycznych pojemników o nazwie "Oleo 90", które umożliwiają bezpieczne przechowywanie płynnych i tłustych resztek do momentu ich odbioru.

Pojemniki odbierane są od Klienta w przeciągu 2-3 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia (telefonicznego lub drogą e-mailową). Warto podkreślić, że zgodnie z zasadami misji ReFood, każdy pojemnik „Oleo 90” jest dokładnie czyszczony i dezynfekowany wewnątrz i z zewnątrz zanim ponownie trafi do klienta a użyte środki czyszczące są w pełni biodegradowalne. 

Idea zrównoważonego rozwoju

Zebrany zużyty olej i frytura są oczyszczane i przetwarzane w wartościowy surowiec, który następnie nasza spółka-córka ecoMotion wykorzystuje do produkcji nowej generacji paliwa biodiesel. Proekologiczny charakter działalności sprawia, że nasi Klienci mają duże zaufanie do naszych usług. W porównaniu do standardowego paliwa, biodiesel z oleju rzepakowego emituje do atmosfery około 40 % CO2 mniej. Natomiast biodiesel wyprodukowany jest ze zużytej frytur, czyli odpadu i emituje do atmosfery ponad 80 % mniej dwutlenku węgla.