Żywność przeterminowana

W sieciach handlowych towar przeterminowany jest natychmiast wycofywany ze sprzedaży i szybko staje się odpadem, który musi być właściwie zagospodarowany. Podobnie jest w restauracjach i wszystkich obiektach gastronomicznych, gdzie pozostawiane resztki pożywienia stają się odpadem pokonsumpcyjnym.

 

Pod marką ReFood SARIA oferuje kompleksowe usługi w zakresie odbioru przeterminowanej żywności, odpadów kuchennych, produktów spożywczych wycofanych z rynku, bądź niedopuszczonych do sprzedaży oraz poprodukcyjnych odpadów spożywczych.

Klienci otrzymują dostosowany do indywidualnych wymagań pakiet świadczeń obejmujący: fachową poradę o tym jak właściwie zagospodarować odpady, dobranie systemu odbioru w oparciu o specjalne zielone pojemniki o pojemnościach 120 l lub 240 l oraz ustalenie optymalnej częstotliwości wywozu.

 

Działalność firmy ReFood sprawia, że powstające w gastronomii i handlu resztki żywności nie marnują się tylko są przekształcane w energię. Autorskie technologie pozwalają przetwarzać odpady i wykorzystywać je do produkcji biogazu.

Nasi Klienci

Tylko Klienci umożliwiają egzystencję każdego przedsiębiorstwa. Ich potrzeby i życzenia stoją w centrum uwagi naszej codziennej działalności.