Nasze oddziały: 

  • posiadają normę  ISO 9001:2008,  ISO 9001:2008,
  • posiadają certyfikat ISCC, 
  • pracują w oparciu o certyfikowany system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).