Nowy zakład REFOOD w Mszczonowie otwarty. Przesuwamy granice technologii przetwarzania odpadów spożywczych w Polsce.

Z dumą ogłaszamy, że 5 września w Mszczonowie nastąpiło oficjalne otwarcie jednego z najnowocześniejszych w Polsce i Europie zakładów przetwarzania i odzysku odpadów spożywczych. Ten wyjątkowy obiekt, zlokalizowany zaledwie 50 km od Warszawy, stanowi przełom w promowaniu zrównoważonego przetwarzania odpadów spożywczych oraz produkcji zielonej energii.

Oficjalne otwarcie nastąpiło przez symboliczne, wspólne naciśnięcie „guzika” niezwykłych osobistości, takich jak Norbert Rethmann honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Rethmann, Nicolas Rottmann Członek Zarządu Grupy SARIA, odpowiedzialny za Dywizję O2P w Polsce, Francji i Hiszpanii, Jean-Marie Bocher Dyrektor Zarządzający REFOOD w Polsce, Francji i Hiszpanii, Robert Maraszkiewicz Dyrektor Zarządzający REFOOD Polska wraz z panem Józefem Kurkiem Burmistrzem Mszczonowa.

Robert Maraszkiewicz, Dyrektor Zarządzający REFOOD Polska

Najnowocześniejsza technologia w Europie

REFOOD to niekwestionowany lider w dziedzinie przetwarzania odpadów spożywczych w Europie. W swojej działalności wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, zapewniając pełną automatyzację i najwyższe standardy bezpieczeństwa w procesie przetwarzania odpadów spożywczych i produkcji biomasy oraz zielonej energii. Specjalistyczne urządzenia pozwalają prowadzić całkowicie zautomatyzowany proces opróżniania pojemników, skutecznego oddzielania surowca od opakowań oraz mycie i dezynfekcję pojemników. Takie rozwiązania gwarantują prowadzenie działalności w sposób całkowicie bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

Robert Maraszkiewicz, podczas uroczystości otwarcia, powiedział: „W latach dziewięćdziesiątych zaczynaliśmy w Polsce od kilku ciężarówek. Obecnie REFOOD wyznacza nowe kierunki rozwoju branży, wykorzystując nowoczesne technologie, stanowiąc przy tym głos ekspercki brany pod uwagę w procesach legislacyjnych. Dziś z dumą ogłaszamy otwarcie najnowocześniejszego obiektu tego typu w Europie.”

Zakład REFOOD jest przyjazny dla okolicznych mieszkańców i środowiska. Zapewniają to również między innymi imponujący biofiltr o powierzchni blisko 200m² oraz nowoczesna płuczka wodna. Biomasa jako ostateczny produkt, jest transportowana do biogazowni za pomocą specjalistycznych samochodów a cały proces, od przyjęcia surowca po opuszczenie zakładu przez biomasę, zazwyczaj nie trwa dłużej niż 72 godziny.

Produkcja energii w duchu zrównoważonej przyszłości

Głównym celem nowego zakładu REFOOD w Mszczonowie jest przetworzenie odpadów spożywczych na biomasę, która będzie wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz bionawozów. Ten innowacyjny proces zmniejsza wydobycie paliw kopalnych, redukuje emisję CO2 do atmosfery i ogranicza ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.

„Obecnie coraz więcej mówi się o potrzebie racjonalnego gospodarowania zasobami. Jednakże, aby to osiągnąć, muszą istnieć przedsiębiorstwa, które podejmują się tego wyzwania. Jednym z nich jest zakład, który dziś oficjalnie zostaje otwarty. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność dla wszystkich osób i instytucji, które wspierały naszą inwestycję na każdym etapie.” powiedział Norbert Rethmann do naszych gości.

Zakład REFOOD w Mszczonowie ma potencjał do ograniczenia emisji do atmosfery aż o 14 000 ton CO2 i produkcji biomasy, z której wytworzone ciepło wystarczałoby do ogrzania prawie 5 000 gospodarstw domowych przez rok.

Norbert Rethmann, honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Rethmann

Józef Kurek, Burmistrz Mszczonowa

Inwestycja w przyszłość

Inwestycja w Mszczonowie rozpoczęła się w 2019 roku i przyczyniła się do rozwoju technologicznego branży w regionie. Cała załoga zakładu składać się będzie z mieszkańców Mszczonowa i okolic, co wspiera lokalną gospodarkę.

Józef Kurek, Burmistrz Mszczonowa, w swoim przemówieniu podkreślił, że „Działalność zakładu REFOOD oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale też wpływy do budżetu z tytułu podatków, a w dalszej perspektywie niższe ceny za odpady”.

Działając w duchu zrównoważonego rozwoju oraz będąc przedsiębiorstwem zorientowanym na społeczeństwo jesteśmy przekonani, że nasz nowy zakład w Mszczonowie szybko stanie się dobrym sąsiadem i partnerem wspierającym mieszkańców w realizowaniu wielu ciekawych inicjatyw społecznych.
W ramach naszej działalności, z zaangażowaniem prowadzonej w duchu zrównoważonego rozwoju oraz jako przedsiębiorstwa zorientowanego na społeczeństwo, jesteśmy głęboko przekonani, że nasz nowy zakład REFOOD w Mszczonowie stanie się nie tylko integralną częścią lokalnej społeczności, ale także partnerem wspierającym mieszkańców w realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych.

From left: Paweł Durnaś, Robert Maraszkiewicz, Nicolas Rottmann, Jean-Marie Bocher, Józef Kurek, Norbert Rethmann.

Aktualności

Przejdź do góry