Search

 • polska
 • english
 • dutch
 • francais
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • ???????
 • ceština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Dlaczego, jako organizacja, ReFood może nazywać siebie zrównoważonym?

ReFood wykorzystuje wyłącznie materiały organiczne, takie jak resztki posiłków z restauracji, czerstwy chleb, odpady mięsne i rybne, czy przeterminowane produkty mleczne jak jogurt i śmietana. Dla nas nie są to śmieci czy zwykłe odpady, ale naprawdę cenny surowiec. ReFood przekształca takie odpady spożywcze w zrównoważoną energię.

Na tym bardzo wymagającym rynku ReFood jest gotowy stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami przyszłość, co czyni nas niezawodnym partnerem w odbiorze odpadów spożywczych i produkcji energii neutralnej pod względem emisji CO2.

Refood Grondstof voor biodiesel

Surowce do produkcji biodiesla

Oprócz odpadów spożywczych produkty, które ReFood zbiera z rynku są zużyte oleje i tłuszcze posmażalnicze z branży gastronomicznej, hotelarskiej i spożywczej. Po ich oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeń tłuszcze te i oleje stanowią zrównoważony surowiec dla producentów biodiesla.

Nasza siostrzana firma ecoMotion produkuje z tego przyjazne dla klimatu paliwo. Należą one do tzw. biopaliw II generacji, opartych na pozostałościach.

Refood Organische bemesting

Nawóz organiczny

W trakcie procesu fermentacji, przetwarzania biomasy w energię elektryczną powstaje również poferment, który stanowi bardzo wysokiej jakości, zrównoważony składnik nawozów przeznaczonych do uprawy pól. Stosowanie nawozów powstałych na bazie pofermentu zamyka łańcuch pokarmowy i przywraca naturze ważne składniki odżywcze.

Refood Milieuvriendelijke warmte

Ekologiczne ciepło

W biogazowniach w procesie produkcyjnym jednostki kogeneracyjne wytwarzają zarówno energię elektryczną, jak i ciepło. W krajach, w których ReFood posiada swoje biogazownie przy zakładach przetwarzania odpadów spożywczych, tam wykorzystuje ciepło uwalniane z jednostki kogeneracyjnej do ogrzewania tych odpadów, w temperaturze 45 stopni Celsjusza, w procesie przetwarzania ich w biomasę. Ciepło to jest również wykorzystywane do podgrzewania wody wykorzystywanej w myjni kontenerów, codziennego mycia pojazdów oraz do ogrzewania biur i stołówek.

Refood Duurzame elektriciteit

Zielona energia elektryczna

Wytworzona z biomasy zrównoważona energia elektryczna trafia do krajowej sieci energetycznej i wykorzystywana jest zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle. ReFood, jako uczestnik produkcji zrównoważonej energii elektrycznej, jest również jej beneficjentem. Wykorzystuje ją we własnych procesach produkcyjnych.

Energia z 70 pojemników na odpady żywnościowe pokrywa roczne zużycie energii elektrycznej przeciętnego gospodarstwa domowego (3500 kWh) i zapewnia oszczędność około 200 ton CO2.

 

Telewizja neutralna dla klimatu

Energia z małego pojemnika Culino może zasilać telewizor, w sposób neutralny dla klimatu, przez 24 godziny na dobę przez cały tydzień (27 kWh). Czytaj więcej

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Nie wahaj się z nami skontaktować. Czekamy na wiadomość od Ciebie.

Napisz: infonoSpam@refood.pl / Zadzwoń: 800 800 737