Search

 • polska
 • english
 • dutch
 • francais
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • ???????
 • ceština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Impressum

Oddział ReFood w Warszawie
SARIA Polska Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
Polska
T 800 800 737
info@refood.pl

KRS: 0000021005
NIP: 7740006061
REGON: 610016428

 

1. Właścicielem domeny internetowej oraz treści publikowanych na stronie internetowej www.refood.pl jest spółka SARIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 21005, NIP: 774-00-06-061, REGON: 610016428, dalej jako „SARIA”.

2. Wszelkie dane zawarte na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. SARIA nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej www.refood.pl.

3. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek danych lub informacji, jak również elementów graficznych, zdjęć, prezentacji, danych personalnych zawartych na stronie internetowej dla celów osobistych, marketingowych, handlowych, komercyjnych lub też jakichkolwiek innych celów bez wyraźnej, pisemnej zgody SARIA.

4. Znak graficzny ReFood jest zarejestrowanym znakiem towarowym podlegającym ochronie prawnej. Niedopuszczalne jest kopiowanie znaku, posługiwanie się nim we własnej działalności gospodarczej lub też dla jakichkolwiek innych celów niedotyczących grupy SARIA oraz bez wyraźnej i pisemnej zgody SARIA.

5. Treści prezentowane na stronie internetowej pod adresem www.refood.pl są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, osobistych, dydaktycznych, naukowych lub też jakichkolwiek innych wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki SARIA.

6. Linki do strony www.refood.pl mogą być umieszczane na innych stronach jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody spółki SARIA.

7. Administratorem danych osobowych przesłanych za pośrednictwem strony internetowej www.refood.pl jest SARIA. Dane są zbierane jedynie dla celu, dla którego zostały przekazane oraz ewentualnie dla celów marketingowych. Dane mogą być przekazane do innych spółek z grupy SARIA. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo do wglądu do danych, jak również ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.