PRZETWARZAJ Z NAMI ODPADY
SPOŻYWCZE W ZIELONĄ ENERGIĘ

ReFood, ekspert w dziedzinie zarządzania oraz produkcji zrównoważonej zielonej energii z odpadów spożywczych, nienadających się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie odpady spożywcze, niezależnie czy powstają przy produkcji lub dystrybucji żywności, w gastronomii lub hotelarstwie, mają jedną wspólną cechę: muszą być bezpiecznie przetworzone. Misją ReFood jest ich zebranie i, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, waloryzacja do postaci wartościowych produktów takich jak energia elektryczna, przyjazna dla środowiska energia cieplna, bionawozy oraz komponenty do biopaliw.

Odpady spożywcze, którym nadajemy drugie życie:

CZERSTWE –
ZEPSUTE PIECZYWO

ODPADY POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO

ZUŻYTE OLEJE KUCHENNE I FRYTURY

KALKULATOR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wpisz liczbę kilogramów odpadów spożywczych:

kg
Linie nach links
Carrots icon
8.15
kg marchwi można
wyhodować na bionawozie
powstałym z tych odpadów
Linie mittig
House icon
8.15
kg CO2 zaoszczędzone
(nie trafi do atmosfery)
Linie nach links
House icon
8.15
dni ogrzewania
jednego gospodarstwa domowego

Aktualności

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży

Przejdź do góry