PRZETWARZAJ Z NAMI ODPADY
SPOŻYWCZE W ZIELONĄ ENERGIĘ

ReFood, ekspert w dziedzinie zarządzania oraz produkcji zrównoważonej zielonej energii z odpadów spożywczych, nienadających się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie odpady spożywcze, niezależnie czy powstają przy produkcji lub dystrybucji żywności, w gastronomii lub hotelarstwie, mają jedną wspólną cechę: muszą być bezpiecznie przetworzone. Misją ReFood jest ich zebranie i, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, waloryzacja do postaci wartościowych produktów takich jak energia elektryczna, przyjazna dla środowiska energia cieplna, bionawozy oraz komponenty do biopaliw.

Odpady spożywcze, którym nadajemy drugie życie:

CZERSTWE –
ZEPSUTE PIECZYWO

ODPADY POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGOYWO

ZUŻYTE OLEJE KUCHENNE

Efekty zrównoważonego zarządzania odpadami ReFood:

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży