Kompleksowy serwis.
Wszystko w jednym miejscu!

Kompleksowy serwis.
Wszystko w jednym miejscu!

Kompleksowy serwis. Wszystko w jednym miejscu!

Jakość ma znaczenie

Prowadząc nasza działalność, skupiamy się na transparentności i rzetelności. Ważna jest dla nas jakość oferowanych usług oraz wspieranie klientów na każdym etapie współpracy.

Duża różnorodność zbieranych odpadów, nienadających się do konsumpcji lub ponownego wykorzystania, generowanych w sektorze produkcji żywności i dystrybucji detalicznej, oraz szeroko rozumianej gastronomii, wymaga równie szerokiej gamy rozwiązań w zakresie odzysku i waloryzacji. REFOOD oferuje takie rozwiązania, dostosowane do każdego rodzaju odpadu, które zapewniają możliwość ich śledzenia od momentu rozpoczęcia zbiórki do otrzymania finalnych produktów i powrotu ich do obiegu w postaci ekologicznych źródeł energii i bionawozów

Odbiór odpadów piekarniczych

Usługa

REFOOD oferuje usługę zbierania i waloryzacji odpadów piekarniczych, takich jak chleb, nienadających się do spożycia przez ludzi.

Waloryzacja

Jako część grupy SARIA korzystamy z synergii oferowanych przez inne jednostki biznesowe grupy oraz naszych partnerów biznesowych. W ten sposób zapewniamy maksymalne wykorzystanie tego tego surowca waloryzując go do postaci komponentu do pasz dla zwierząt lub do produkcji alkoholu technicznego.

Odbiór odpadów organicznych

Usługa

REFOOD oferuje usługę zbierania i waloryzacji wszelkiego rodzaju odpadów spożywczych powstałych w wyniku przetwarzania produktów mięsnych, rybnych oraz roślinnych.

Waloryzacja

Zebrane produkty spożywcze, które z różnych względów nie nadają się do spożycia przetwarzamy do postaci biomasy, która następnie w biogazowni zostaje poddana higienizacji i fermentacji beztlenowej. Efektem tego procesu jest energia elektryczna, energia cieplna oraz wysokiej jakości BIOnawóz.

Odbiór zużytych olejów kuchennych

Usługa

Nasz system selektywnej zbiórki pozwala również na odbiór zarówno dużych, jak i małych ilości zużytych olejów kuchennych, frytur oraz tłuszczów zwierzęcych.

Waloryzacja

Zebrane przez nas zużyte oleje kuchenne, frytury i tłuszcze zwierzęce, po oczyszczeniu z zanieczyszczeń służą jako surowiec do produkcji biopaliw w należących do Grupy SARIA zakładach EcoMotion oraz w zakładach naszych partnerów biznesowych. W ten sposób wpływamy na zmniejszenie wydobycia i zużycia paliw kopalnych i ograniczamy emisję CO2 do atmosfery. Jest to nasz wkład w ochronę środowiska i spowolnienie zmian klimatycznych.

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży

Kontaktform Naze uslugi

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.