PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA
W GOSPODARCE ODPADAMI SPOŻYWCZYMI.

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA
W GOSPODARCE ODPADAMI SPOŻYWCZYMI

PONAD 40 LAT DOŚWIADCZENIA W GOSPODARCE ODPADAMI SPOŻYWCZYMI.

Kim jesteśmy?

REFOOD jest europejskim liderem w zakresie selektywnej zbiórki odpadów spożywczych oraz ich przetwarzania w zieloną energię, nawozy organiczne oraz biopaliwa. Zapewniamy kompleksowe zagospodarowanie odpadów spożywczych (bio, PUPZ, pieczywo, oleje kuchenne). Odbieramy odpady z gastronomii, handlu detalicznego i przemysłu spożywczego. Od ponad 30 lat efektywnie obsługujemy naszych klientów. Od samego początku działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aktywnie chroniąc środowisko.

Misją REFOOD jest zapewnienie lepszego, zdrowszego świata przyszłym pokoleniom poprzez selektywną zbiórkę odpadów spożywczych i ich przetwarzanie w wartościowe produkty. Jesteśmy tu dla naszych klientów. Międzynarodowy zasięg umożliwia dostęp do szerokiej wiedzy i wspiera rozwój praktycznych rozwiązań rynkowych.

REFOOD w Europie

Posiadamy ponad 40 lat doświadczenia w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów spożywczych. Swoją misję realizujemy w 7 krajach europejskich (Polska, Hiszpania, Francja, Niemcy, Dania, Holandia i Wielka Brytania), wykorzystując do tego celu ponad 53 zakładów produkcyjnych i 13 biogazowni.

+2.300
Pracowników

300.000
Punktów odbioru w Europie

100.000
gospodarstw domowych zasilanych zieloną energią

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i sprawy społeczne.

Jesteśmy częścią społeczeństwa i czujemy się zobowiązani do działania na rzecz wspólnego dobra oraz ochrony środowiska i naszego codziennego życia. Nie postrzegamy ekonomii i ekologii jako pojęć przeciwstawnych: ich jak najlepsze połączenie jest głównym elementem naszej działalności.
Jesteśmy firmą, która wierzy w społeczną odpowiedzialność biznesu, dlatego z przyjemnością realizujemy to wyzwanie będąc blisko lokalnej społeczności, prowadząc z nią dialog i odpowiadając na jej potrzeby.

REFOOD, będący częścią Grupy SARIA, już po raz drugi z rzędu został wyróżniony SREBRNYM MEDALEM ECOVADIS. Medal przyznany został przez EcoVadis, niezależnego i największego dostawce ratingów zrównoważonego rozwoju na świecie, w uznaniu za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ocenie poddanych zostało ponad 90.000 przedsiębiorstw na podstawie 21 wskaźników w czterech obszarach tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.

W 2022 roku poprawiliśmy nasze wyniki we wszystkich czterech obszarach, plasując się w czołówce firm w naszej branży na świecie.

REFOOD, jednostka biznesowa Grupy SARIA

Grupa SARIA prowadzi działalność w 26 krajach na całym świecie i zajmuje się produkcją wysokiej jakości produktów i komponentów dla przemysłu spożywczego, paszowego, rolnictwa, akwakultury oraz przemysłu oleochemicznego i farmaceutycznego. SARIA jest również producentem zrównoważonych źródeł energii, stanowiących przyjazną dla środowiska alternatywę dla energii uzyskiwanej z paliw kopalnych.

Naszym głównym celem jest działanie na rzecz zrównoważonego świata i lepszego życia. Realizujemy ten cel nieustannie wzmacniając i rozwijając nasze obszary biznesowe, inwestując w rozwój naszych pracowników oraz wdrażając innowacyjne rozwiązania, których efektem dzielimy się codziennie z naszymi partnerami i klientami.