PONAD 40 LAT DOŚWIADCZENIA
W GOSPODARCE ODPADAMI SPOŻYWCZYMI.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Selektywna zbiórka i zrównoważone przetwarzanie odpadów spożywczych, nienadających się do spożycia przez ludzi, to najlepszy dowód na potwierdzający nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. Dzisiaj ReFood, jako lider i wzorzec do naśladowania na rynku europejskim w zakresie zagospodarowania odpadów spożywczych pochodzących z przemysłu spożywczego, handlu detalicznego i gastronomii, oferuje Państwu kompleksowy serwis w tym zakresie. Do produktów, które zbieramy a następnie przetwarzamy w ekologiczne, alternatywne źródła energii należą uboczne produkty pochodzenia mięsnego, rybnego, bioodpady oraz nienadające się do spożycia pieczywo i zużyte oleje spożywcze.

ReFood w Europie

Posiadamy ponad 40 lat doświadczenia w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów spożywczych. Swoją misję realizujemy w 7 krajach europejskich (Polska, Hiszpania, Francja, Niemcy, Dania, Holandia i Wielka Brytania), wykorzystując do tego celu ponad 53 zakładów produkcyjnych i 14 biogazowni.

+1.600
Zatrudnionych osób

64
Oddziały ReFood w Europie

1.000.000
Ton przetworzonych odpadów

70.000
Zadowolonych klientów w Europie

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i sprawy społeczne.

Jesteśmy częścią społeczeństwa i czujemy się zobowiązani do działania na rzecz wspólnego dobra oraz ochrony środowiska i naszego codziennego życia. Nie postrzegamy ekonomii i ekologii jako pojęć przeciwstawnych: ich jak najlepsze połączenie jest głównym elementem naszej działalności.
Jesteśmy firmą, która wierzy w społeczną odpowiedzialność biznesu, dlatego z przyjemnością realizujemy to wyzwanie będąc blisko lokalnej społeczności, prowadząc z nią dialog i odpowiadając na jej potrzeby.

ReFood, będący częścią Grupy SARIA, już po raz drugi z rzędu został wyróżniony SREBRNYM MEDALEM ECOVADIS. Medal przyznany został przez EcoVadis, niezależnego i największego dostawce ratingów zrównoważonego rozwoju na świecie, w uznaniu za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ocenie poddanych zostało ponad 90.000 przedsiębiorstw na podstawie 21 wskaźników w czterech obszarach tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
W 2022 roku poprawiliśmy nasze wyniki we wszystkich czterech obszarach, plasując się w czołówce firm w naszej branży na świecie.

ReFood, jednostka biznesowa Grupy SARIA

Grupa SARIA prowadzi działalność w 26 krajach na całym świecie i zajmuje się produkcją wysokiej jakości produktów i komponentów dla przemysłu spożywczego, paszowego, rolnictwa, akwakultury oraz przemysłu oleochemicznego i farmaceutycznego. SARIA jest również producentem zrównoważonych źródeł energii, stanowiących przyjazną dla środowiska alternatywę dla energii uzyskiwanej z paliw kopalnych.

Naszym głównym celem jest działanie na rzecz zrównoważonego świata i lepszego życia. Realizujemy ten cel nieustannie wzmacniając i rozwijając nasze obszary biznesowe, inwestując w rozwój naszych pracowników oraz wdrażając innowacyjne rozwiązania, których efektem dzielimy się codziennie z naszymi partnerami i klientami.