Polityka Prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z naszych stron internetowych.

Administrator
Administratorem tych stron internetowych jest:
SARIA Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa,
NIP 774-000-60-61

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć w naszej nocie prawnej.

Rejestrowanie i przechowywanie danych
Strona internetowa przechowuje tymczasowo pewne informacje o połączeniu i dane przekazywane przez przeglądarkę internetową podczas dostępu. W celu obsługi strony internetowej rejestrowane są następujące dane:

 • Adres IP komputera, z którego dokonano połączenie (maksymalnie przez 7 dni)
 • System operacyjny komputera, z którego dokonano połączenie
 • Wersja przeglądarki komputera, z którego dokonano połączenie
 • Nazwa żądanego pliku
 • Data i godzina nawiązania połączenia
 • Ilość przesyłanych danych
 • URL strony, z której nastąpiło przekierowanie
 • Logi połączeń

Jeśli te informacje są danymi osobowymi, wykorzystamy je wyłącznie w celu obsługi strony internetowej oraz ochrony poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach informatycznych (w tym do celów technicznych komunikacji sieciowej, do wykrywania błędów i usterek oraz do zapobiegania atakom). Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.

Adres IP zostanie usunięty najpóźniej po siedmiu dniach. Na podstawie pozostałych danych nie można zidentyfikować żadnej osoby.
Ponadto wykorzystujemy te informacje o zachowaniu użytkownika w formie zanonimizowanej w celu projektowania i ulepszania strony internetowej w oparciu o potrzeby. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Cookies”.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
Na żądanie poinformujemy Cię pisemnie lub elektronicznie, czy i jakie dane osobowe są przez nas przechowywane (prawo do informacji, art. 15 GDPR), a także sprawdzimy i, jeśli wymogi zostaną spełnione, zrealizujemy Twoje wnioski dotyczące usunięcia (art. 17 GDPR), korekty (art. 16 GDPR), ograniczenia przetwarzania (art. 18 GDPR), jak również przeniesienia (art. 20 GDPR) Twoich danych osobowych. Prosimy o kontakt:

SARIA Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
e-mail: info@saria.pl

To samo dotyczy sytuacji, gdy chcą Państwo odwołać swoją zgodę na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych. Zgodę taką można odwołać ze skutkiem na przyszłość w każdej chwili za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

Prawo do składania skarg
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy/zapytanie
W celu komunikacji z klientami i osobami zainteresowanymi oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, w którym można poprosić o informacje na temat naszych produktów lub skontaktować się z nami w ogóle. Oprócz dobrowolnych informacji i treści Państwa wiadomości, wymagamy od Państwa następujących informacji:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

W niektórych przypadkach możemy również wymagać następujących informacji informacje o lokalizacji,

 • adres firmy,
 • nazwa firmy,
 • wymagania,
  • branża,
  • rodzaje odpadów.

Potrzebujemy tych informacji w celu przetworzenia zapytania, prawidłowego zaadresowania i udzielenia odpowiedzi. Zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane jako e-mail i okresowo przeglądane w celu sprawdzenia, czy dane mogą zostać usunięte. Jeżeli dane nie są już konieczne w kontekście relacji z klientem lub potencjalnym klientem lub przeważa przeciwny interes klienta, usuniemy dane, o których mowa, najpóźniej po 180 dniach, chyba że istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. O ile kontakt został nawiązany w celu zainicjowania stosunków umownych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.

Przekazywanie danych stronom trzecim i poza UE
Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie, gdy ich przekazanie jest niezbędne do realizacji ofert lub usług, z których chcą Państwo skorzystać, lub gdy w przeciwnym razie istnieje prawne upoważnienie do przekazania danych i zapewniona jest ochrona Państwa uzasadnionych interesów.

Z wyjątkiem korzystania z usług Google Fonts, Google Maps i firm o późniejszej nazwie, żadne zebrane przez nas dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym kraju trzecim. Usługi te są świadczone przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W przypadku korzystania z Google Fonts i Google Maps zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony danych przez Google Inc. w ramach uczestnictwa w „Tarczy Prywatności” oraz działań podjętych przez Google w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych w UE. Patrz również uwagi dotyczące Google Fonts i Google Maps.

Poniższe objaśnienia zawierają przegląd usługodawców zewnętrznych, jak również ich treści, wraz z linkami do ich polityk prywatności, które zawierają dalsze uwagi dotyczące przetwarzania danych i sposobów rezygnacji, z których część została już tutaj wymieniona.

Czcionki internetowe Google
Do jednolitej reprezentacji czcionek używamy czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Przy wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki. Aby to zrobić, przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Użycie Google Web Fonts leży w interesie spójnego i atrakcyjnego przedstawienia naszych usług online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Więcej informacji o Czcionkach Interetowych Google można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?pl.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (np. instalując dodatki). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub blokujesz dostęp do serwerów Google, tekst będzie wyświetlany domyślną czcionką systemową. Należy pamiętać, że nasza strona nie będzie się już wtedy wyświetlać z wykorzystaniem naszego wzoru ekranu.

Mapy Google
Korzystamy z usługi Google Maps poprzez API w celu atrakcyjnego przedstawienia naszych usług online i ułatwienia lokalizacji miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Korzystanie z Google Maps wymaga zapisania adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?pl.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z przyszłym przekazywaniem Państwa danych do Google podczas korzystania z Google Maps, mogą Państwo całkowicie wyłączyć usługę internetową Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w Państwa przeglądarce. Należy pamiętać, że jeśli JavaScript zostanie wyłączony, inne funkcje, które chcielibyśmy zaoferować Państwu na naszej stronie internetowej, również nie będą działać.

CloudFlare
Aby zabezpieczyć tę stronę internetową i zoptymalizować czas ładowania, wykorzystywana jest sieć CloudFlare jako sieć dostarczania treści (CDN), dostarczana przez CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA. Dlatego wszystkie żądania muszą być kierowane przez ich serwery i konsolidowane w nieaktywne statystyki. Zebrane surowe dane zostaną tam usunięte zgodnie z informacją podaną przez firmę, zazwyczaj w ciągu czterech godzin lub najpóźniej po trzech dniach. Tutaj znajdziesz informacje o zebranych tam danych oraz o bezpieczeństwie i prywatności w CloudFlare. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Naszym interesem jest utrzymanie, ochrona i poprawa działania naszych usług online. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności CloudFlare tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Smartlook
Aby zapewnić jakość naszych usług online, korzystamy z narzędzia analitycznego „Smartlook” firmy smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska, które umożliwia anonimową ocenę wykorzystania strony internetowej. Zanonimizowane dzienniki użytkowania są przechowywane zgodnie z prawem i są automatycznie usuwane po 3 dniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Naszym interesem jest utrzymanie, ochrona i poprawa działania naszych usług online. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Smartlook: Privacy Policy | SmartLook. Możesz wyłączyć Smartlook poprzez następujący link: https://www.smartlook.com/opt-out

Cookies
Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym przez przeglądarkę. Używamy również plików cookie sesji. Służą one do ustanowienia wyraźnego połączenia między Państwem a naszą stroną internetową. W tym celu zapisywany jest jedynie losowy numer. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie chcesz zezwalać na pliki cookies na swoim komputerze (lub innym urządzeniu), możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak wpłynąć na użyteczność i funkcjonalność strony internetowej. Dane te są przetwarzane na podstawie plików cookie w celu obsługi strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.

Zgoda z Borlabs Cookie
Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody na pliki cookie Borlabs w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).
Po wejściu na naszą stronę internetową w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym przechowywane są zgody udzielone przez użytkownika lub cofnięcie tych zgód. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.
Zebrane dane będą przechowywane do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia lub sam usunie plik cookie Borlabs lub do momentu, w którym cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez pliki cookie Borlabs można znaleźć na stronie https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/.
Korzystanie z technologii Borlabs Cookie Consent Technology ma na celu uzyskanie wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

Fe_typo_user
Sesyjny plik cookie do zarządzania użytkownikami Typo3
Ten plik cookie jest istotny tylko dla administratorów stron internetowych. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe.

PHPSESSID Plik
cookie sesji do prowadzenia strony internetowej w PHP
Służy do rozpoznawania przeglądarki w różnych celach (np. do zapamiętywania ustawień językowych). Czas przechowywania: tak długo, jak długo otwarte jest okno przeglądarki.

retinaSupport
Plik cookie zapamiętuje, czy Twój ekran ma rozdzielczość retina.
Czas przechowywania: 4 tygodnie.

i18next
Sesyjny plik cookie na potrzeby animacji na stronie głównej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe.

gdpr_popup
Ten plik cookie jest tworzony, gdy użytkownik kliknie link potwierdzający ogólne powiadomienie o plikach cookie na stronie internetowej. W ten sposób aplikacja zapamiętuje, że powiadomienie nie musi być ponownie wyświetlane na następnej stronie.

cookieconsent_status
Ten plik cookie jest tworzony po kliknięciu linku potwierdzającego w ogólnej informacji o plikach cookie na stronie internetowej. Dzięki temu aplikacja pamięta, że informacja ta nie musi być ponownie wyświetlana na następnej stronie.

Matomo
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy wersję Matomo wdrożoną na własnych serwerach. Jest to oprogramowanie analityczne typu open source służące do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Za pomocą tej oceny chcielibyśmy w szczególności zrozumieć, które i jak często nasze strony są odwiedzane. Nie chcemy jednak wiedzieć, przez kogo te strony są wywoływane: implementacja Matomo na naszym serwerze nie wykorzystuje żadnych plików cookie. Przechowujemy jedynie zanonimizowane dane użytkownika w celu zebrania ogólnych wartości statystycznych, bez kompleksowej analizy zachowania użytkownika. Kompleksowa analiza zachowań użytkowników nie jest możliwa również ze względu na anonimowo zebrane dane. Adres IP przekazywany przy logowaniu na serwerze jest anonimizowany na naszym serwerze przed przekazaniem go do instalacji Matomo i zastępowany losowym adresem IP. Na podstawie zanonimizowanych danych nie jest również możliwe namierzenie adresu IP, ponieważ wpisy czasowe są randomizowane przez Matomo.

Informacje o konferencjach telefonicznych i wideo

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Do celów wideokonferencji stosujemy oprogramowanie komunikacyjne „Microsoft Teams” (One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA „Microsoft”). Podczas komunikacji za pośrednictwem Microsoft Teams przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • Nazwa wyświetlana i zdjęcie profilowe
 • Numer telefonu i adres e-mail
 • Hasło (zaszyfrowane w celu uwierzytelnienia)
 • Adres IP
 • Temat spotkania, przegląd uczestników i zapisy czatu
 • Dane audio i wideo pochodzące z mikrofonu i/lub kamery użytkownika
 • Dane dotyczące rozmówców i czasu trwania połączeń

Aby uczestniczyć w spotkaniach online, należy podać imię i nazwisko. Po uzyskaniu dostępu do strony internetowej Microsoft jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Uzyskanie dostępu do strony internetowej może być konieczne do pobrania aplikacji Microsoft Teams lub do edycji profilu użytkownika. Mogą Państwo również korzystać z Microsoft Teams, wprowadzając odpowiedni identyfikator spotkania oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie dalsze dane dostępowe niezbędne do dołączenia do spotkania w ramach aplikacji Microsoft Teams. Jeśli nie mogą lub nie chcą Państwo zainstalować aplikacji Microsoft Teams i/lub któregokolwiek z jej elementów oprogramowania, mogą Państwo bez ograniczeń uczestniczyć w spotkaniu Microsoft Teams w przeglądarce internetowej.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  W kontekście prowadzenia konferencji audio i/lub wideo za pośrednictwem „Teams” przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne i cele przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez SARIA w ramach realizacji umowy, w tym wszelkich działań inicjatywnych w celu zawarcia umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. O ile dane osobowe nie wchodzą w zakres naszych stosunków umownych lub jeśli przetwarzane są dane pracowników, art. 6 ust. 1 lit. f GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych.

 SARIA przetwarza dane osobowe w celu ułatwienia współpracy i komunikacji między naszymi pracownikami i osobami z zewnątrz. Dane osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia naszym pracownikom możliwości korzystania z usług świadczonych przez Microsoft Teams i powiązanych produktów Microsoft (takich jak Microsoft Outlook itp.) oraz interakcji z innymi osobami za pośrednictwem spotkań Microsoft Teams, wiadomości na czacie, wiadomości na kanale, rozmów audio i wideo, sesji Microsoft Teams Whiteboard, udostępniania plików itp.

 1. Czas przechowywania
  Dane te zostaną usunięte po upływie celu ich gromadzenia. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia konferencji telefonicznej i wideo przechowujemy tylko tak długo, jak jest to technicznie konieczne. W większości przypadków jest to do momentu zakończenia konferencji telefonicznej.
 2. Odbiorcy danych i miejsce przechowywania
  Dane osobowe, które będą przetwarzane w związku z udziałem w konferencji, co do zasady nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będą specjalnie przeznaczone do przekazania. Państwa dane zostaną przekazane do firmy Microsoft. Informacje o ochronie danych osobowych firmy Microsoft można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Wszelkie dane osobowe wymienione powyżej mogą być udostępniane firmie Microsoft w trakcie realizacji zamówień, przy czym ruch danych jest szyfrowany. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

 1. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia
  Nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeżeli zdecydujecie się Państwo nie przetwarzać swoich danych osobowych na warunkach wymienionych powyżej, wszelka komunikacja i współpraca za pośrednictwem Microsoft Teams nie będzie możliwa.