Podejmujemy wyzwania i działamy odpowiedzialnie

Na tle rosnących kosztów energii i globalnego niedoboru kopalnianych surowców energetycznych coraz większe znaczenie uzyskuje koncepcja pozyskania alternatywnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii. 

Kierownictwo ReFood pozytywnie ocenia potencjał energetycznego przetwarzania przeterminowanej żywności, odpadów spożywczych oraz resztek żywności, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 

Firma ReFood rozpoczęła swoją działalność w Niemczech ponad 20 lat temu a obecnie posiada swoje oddziały również na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Danii oraz Polsce.

Nasze Kierownictwo

Tomasz Krasiński

Zarząd SARIA Polska Sp. z o.o.

Robert Maraszkiewicz

Prokurent, Dyrektor ds. ReFood

Ludzie

Tylko dzięki pomocy zmotywowanych Pracowników możliwe jest optymalne świadczenie usług dla naszych Klientów. Dobre wykształcenie i specjalistyczne dokształcanie naszych Pracowników jest podstawą świadczenia usług o wysokiej jakości.