Search

 • polska
 • english
 • dutch
 • francais
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • ???????
 • ceština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Proces wytwarzania biogazu i produktów fermentacji

Proces, w którym biomasa jest przekształcana w biogaz, zachodzi również w przyrodzie, na przykład na bagnach. Jednak materiał organiczny dla biogazowni ReFood składa się wyłącznie z odpadów spożywczych.

Jak działa ten proces? Możesz to sprawdzić wystawiając np. garnek z grochówką na działanie promieni słonecznych - po pewnym czasie zawartość garnka zacznie fermentować. Gazy z garnka ulotnią się (w biogazowni są wychwytywane i przekształcane w energię i ciepło) a w garnku zostanie sfermentowana masa. W biogazowni masa ta jest poddana procesowi higienizacji (unieszkodliwianie wszystkich bakterii zwierzęcych niebezpiecznych dla zdrowia człowieka), w efekcie czego otrzymywany jest wysokiej jakości bionawóz, który może być stosowana bezpośrednio w rolnictwie.

ReFood - Koncepcja biogazu

1 | Silos do przechowywania hydrolizy

Przygotowana biomasa najpierw trafia do silosu przy biogazowni. Tam węglowodany, białka i tłuszcze rozkładane są na proste, organiczne składniki odżywcze stanowiące zazwyczaj długołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Proces ten jest znany jako hydroliza. Za przetwarzanie niektórych substancji odpowiedzialne są różne szczepy bakterii. To wstępne zakwaszenie obniża wartość pH do około 3,5 do 4.

2 | Fermentator

Najważniejszy proces fermentacji odbywa się w komorze fermentacyjnej, w której masa organiczna jest przekształcana w biogaz, który głównie zawiera metan i dwutlenek węgla. Proces ten odbywa się dzięki wyeliminowaniu dostępu światła i tlenu do biomasy.

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe są najpierw przekształcane w krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe poprzez hydrolizę, z której biogaz wytwarzają tylko tak zwane bakterie metanotwórcze. 60% składu tego biogazu stanowi metan. W tej części produkcji biogazu do uzyskania optymalnej aktywności bakterii potrzebne są stałe warunki w zakresie temperatury, wartości pH oraz odpowiednia kubatura zbiornika.

3 | Silos do fermentacji wtórnej / Przechowywanie łączone

W głównym procesie fermentacji z biomasy powstają dwa produkty: biogaz oraz produkt fermentacji, który jest używany jako płynny nawóz. Dalsza fermentacja w niewielkim zakresie ma miejsce w zbiorniku wtórnym, który pełni również funkcje magazynowania. Fermentacja ta dotyczy odpadów organicznych, których rozkład wymaga większej ilości czasu.

4 | Przetwarzanie gazu: odsiarczanie, chłodzenie, czyszczenie

Zanim biogaz zostanie wykorzystany w jednostce kogeneracyjnej, biogazownia odsiarcza go w celu ochrony silnika, katalizatora gazowego i kotła parowego. Bakterie przekształcają siarkowodór w siarkę elementarną w biologicznej jednostce odsiarczania.

Produkt fermentacji jest następnie dodawany jako wysokiej jakości pożywka dla roślin.

 

5 | Magazyny gazu

Ponieważ wydajność biogazu nie zawsze jest stała, magazyn pełni rolę bufora dla równomiernego zaopatrzenia w gaz. Gaz dostarczany jest z magazynu gazu rurociągami do chłodnicy i osuszacza gazu w celu oddzielenia stosunkowo wilgotnego gazu od kondensatu (wody). Filtr z węglem aktywnym usuwa pozostały siarkowodór z gazu.

6 | Kogeneracja

W jednostce kogeneracyjnej silnik gazowy spala biogaz, napędzając generator, który z kolei wytwarza energię elektryczną. Część tej energii wraca do ReFood, który wykorzystuje ją w swoich zakładach we własnych procesach produkcyjnych.

Energia elektryczna wyprodukowana w biogazowni dostarczana jest również do sieci publicznej za pośrednictwem transformatora. Ciepło uwalniane z instalacji centralnego ogrzewania jest wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody i takich rzeczy jak wyciąg oparów. W przypadku konserwacji lub awarii, ze względów bezpieczeństwa istnieje możliwość dopalenia gazu przy pomocy pochodni awaryjnej. 

 

7 | Przechowywanie produktu fermentacji

Po końcowym odgazowaniu w magazynach kombinowanych pozostaje nawóz organiczny bogaty w minerały i pierwiastki śladowe. Dostawcy usług rolniczych przyjmują przefermentowany produkt jako nawóz przeznaczony dla gospodarstw rolnych i do zastosowania na użytkach zielonych. W ustawowo przewidzianym okresie blokowania (okres, w którym ustawowo zabronione jest stosowanie nawozów w rolnictwie) produkt fermentacji jest przechowywany do wiosny.

8 | Sterownia
9 | Stacja transformatorowa i podłączenie do krajowej sieci energetycznej

Telewizja neutralna dla klimatu

Energia z małego pojemnika Culino może zasilać telewizor, w sposób neutralny dla klimatu, przez 24 godziny na dobę przez cały tydzień (27 kWh). Czytaj więcej

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Nie wahaj się z nami skontaktować. Czekamy na wiadomość od Ciebie.

Napisz: infonoSpam@refood.pl / Zadzwoń: 800 800 737